Kệ Rượu Brandy Louis III XO 3L

Kệ Rượu Brandy Louis III XO 3L

2.700.000   2.850.000

Kệ Rượu Brandy Louis III XO 3L – 40%

Xuất xứ : Pháp

Bao gồm: 1 chai rượu Louis III 3L và 1 kệ rượu để trưng.

Kệ Rượu Brandy Louis III XO 3L


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Kệ Rượu Brandy Louis III XO 3L