Rượu Sake Kubota Senju 1800ml

Rượu Sake Kubota Senju 15% – 1800ml

Rượu Sake Kubota Senju  được làm từ gạo, men và nước. Chất lượng rượu cao cấp đặc trưng của đất nước Nhật Bản.

Rượu Sake Kubota Senju  bảo quản tốt nhất ở nhiệt độ phòng.

Rượu Sake Kubota Senju  có thể uống ở nhiệt độ phòng, lạnh hoặc ấm.

Rượu Sake Kubota Senju 1800ml