Rượu Bols Crème de Banana

Rượu Bols Crème de Banana

350.000   375.000

Rượu Bols Crème de Banana –  Liqueur

Xuất xứ : Hà Lan

Thể tích thực : 700ml

Độ cồn :  17% vol

Rượu Bols Crème de Banana


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Rượu Bols Crème de Banana