Rượu Bols Crème de Cassis

Rượu Bols Crème de Cassis

350.000   375.000

Rượu Bols Crème de Cassis –  Liqueur 700ml – 17%

Xuất xứ : Hà Lan

Rượu Bols Crème de Cassis

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Rượu Bols Crème de Cassis