Rượu Bols Peppermint White

Rượu Bols Peppermint White

350.000   375.000

Rượu Bols Peppermint White –  Liqueur – 700ml – 24%

Xuất xứ : Hà Lan

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Rượu Bols Peppermint White