Rượu Bols Strawberry

Rượu Bols Strawberry

350.000   375.000

Rượu Bols Strawberry –  Liqueur – 700ml – 17% vol

Xuất xứ : Hà Lan


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Rượu Bols Strawberry