Rượu Bols Triple Sec Curacacao

Rượu Bols Triple Sec Curacacao

350.000   375.000

Rượu Bols Triple Sec Curacacao –  Liqueur – 700ml  – 38% vol

Xuất xứ : Hà Lan


Rượu Bols Triple Sec Curacacao


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Rượu Bols Triple Sec Curacacao