Rượu Beefeater Gin 50ml

Rượu Beefeater Gin 50ml

25.000   30.000

Rượu Beefeater Gin 50ml

Nồng độ : 47 %

Xuất xứ : Lon Don

Mô tả : Chai nhựa


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Rượu Beefeater Gin 50ml