Rượu Dobbé Cognac 30ml

Rượu Dobbé Cognac 30ml

25.000   40.000

Rượu Dobbé Cognac VSOP 30ml – Nồng độ 40 %.

Xuất xứ : Pháp – Mô tả : Chai nhựa


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Rượu Dobbé Cognac 30ml