Rượu Cognac – Chiếc Guốc Trắng Armenian 250ml

Rượu Cognac – Chiếc Guốc Trắng Armenian 250ml

1.600.000   1.800.000

Rượu Cognac – Chiếc Guốc Trắng

Xuất xứ : Nga

Dung tích : 250ml

Nồng độ : 40%


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Rượu Cognac – Chiếc Guốc Trắng Armenian 250ml