Rượu Cognac -Con Rồng Armenian 350ml

Rượu Cognac -Con Rồng Armenian 350ml

Rượu Cognac -Con Rồng Armenian 350ml – 40%

Xuất Xứ : Russian

Qui cách:  Dài 38cm – Cao 18cm – Rộng 8cm


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Rượu Cognac -Con Rồng Armenian 350ml