Kệ rượu – Súng đại bác bằng gổ mun dài 50cm

Kệ rượu – Súng đại bác bằng gổ mun dài 50cm

Súng đại bác bằng gổ mun dài 50cm

Còn được gọi là xe pháo đại bác.
Làm bằng gỗ mun.
Dài 50cm, có kệ chưng rượu rất đẹp.
Món quà tặng độc đáo cho các dịp lễ, tết…


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Kệ rượu – Súng đại bác bằng gổ mun dài 50cm