Rượu lễ Port Pure California

Rượu vang – rượu lễ Port Pure California

Thể tích : 750ml

Nồng độ : 18%

Xuất xứ  NAPA VALLEY SPECIALITY WINES INC (USA) -2009

Màu: Đỏ sẫm

Rượu lễ Port Pure California thường được dùng cho việc cử hành lễ trong Nhà thờ, ngoài ra rượu cũng được dùng trong các buổi tiệc.

Rượu lễ Port Pure California có thể ướp lạnh trước khi dùng hoặc dùng trực tiếp.

Rượu lễ Port Pure California