Rượu lễ Sevenhill

Rượu vangrượu lễ Sevenhill 

Thể tích : 750ml

Nồng độ : 18%

Xuất xứ  : Sevenhill – Australia (2012)

Màu: Đỏ sẫm

Rượu vang – rượu lễ Sevenhill  thường được dùng cho việc cử hành lễ trong Nhà thờ, ngoài ra rượu cũng được dùng trong các buổi tiệc.

Rượu vang – rượu lễ Sevenhill  ướp lạnh trước khi dùng hoặc dùng trực tiếp.

Rượu lễ Sevenhill