Rượu Vodka Belaya Rus (cò trắng) 700ml

Rượu Vodka Belaya Rus – 39,5%

Xuất xứ : Russian

Loại

 

 

 

Rượu Vodka Belaya Rus (cò trắng) 700ml