Rượu Vodka Crystal Head 50ml

Rượu Vodka Crystal Head 50ml

250.000   300.000

Rượu mini vodka Crystal Head

Nồng dộ 40%

Dung tích 50ml

Xuất xứ : Canada

Rượu Vodka hình đầu lâu

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Rượu Vodka Crystal Head 50ml